SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
Book

Kỹ thuật nhân trồng cây Sâm Lai Châu

Phạm Quang Tuyến, Nguyễn Quang Hưng, Trịnh Ngọc Bon

2021

Khuyến lâm

Book

Sổ tay kỹ thuật trồng cây Macadamia tại tỉnh Lai Châu

, Đỗ Hữu Sơn, Phạm Quang Tuyến, Trần Thị Kim Hương, Nguyễn Văn Biển

2015

Khuyến lâm

Book

Năng suất sinh khối và khả năng hấp thụ carbon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam

Đặng Thịnh Triều, Võ Đại Hải, Đặng Thịnh Triều, Nguyễn Hoàng Tiệp, Nguyễn Văn Bích, Đặng Thái Dương

2009

Rừng trồng