SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
Book

Sổ tay kỹ thuật trồng cây Macadamia tại tỉnh Lai Châu

, Đỗ Hữu Sơn, Phạm Quang Tuyến, Trần Thị Kim Hương, Nguyễn Văn Biển

2015

Khuyến lâm

Book

Năng suất sinh khối và khả năng hấp thụ carbon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam

Đặng Thịnh Triều, Võ Đại Hải, Đặng Thịnh Triều, Nguyễn Hoàng Tiệp, Nguyễn Văn Bích, Đặng Thái Dương

2009

Rừng trồng

Book

Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai (Tập 2)

Trịnh Ngọc Bon, Hoàng Thanh Sơn, Phạm Quang Tuyến, Phạm Đình Sâm, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Lâm Đồng, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh

2019

Đa dạng sinh học