BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng
0983267900
hoangthang75@gmail.com
Phó Viện trưởng
0982896577
nguyentoanthangfsiv@gmail.com
Phó Viện trưởng
0912094161/0975631966
hai.lai@vafs.gov.vn