BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng
0986506018
dong.tran@vafs.gov.vn
Phó viện trưởng
0986930546
thang.nguyensri@vafs.gov.vn
Phó viện trưởng
0912094161/0975631966
hai.lai@vafs.gov.vn