Giới thiệu

image
  • TS. Lại Thanh Hải
  • Phó viện trưởng
  • hai.lai@vafs.gov.vn
  • 0912094161/0975631966

Tháng 7/1989, tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, Chuyên ngành: kinh tế Lâm nghiệp; Tên luận văn tốt nghiệp: “Một số ý kiến nhằm thực hiện chế độ hạch toán kinh tế nội bộ ở phân xưởng bóc dán Liên hiệp Khoa học sản xuất thiết kế và xây dựng công trình Lâm nghiệp”

Tháng 8/2007, tốt nghiệp Cao học tại: Trường Đại học Lâm nghiệp, Chuyên ngành: Lâm học; Luận văn tốt nghiệp: “Nghiên cứu xác định đường kính khai thác tối thiểu cho một số loài cây gỗ kinh doanh chủ yếu trong rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên 

Tháng 5/2017, Bảo vệ Tiến sĩ tại: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Chuyên ngành: Lâm sinh; Tên luận án: "Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để trồng rừng Xoan nhừ (Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt. et Hill) tại Sơn La và Lào Cai"

Danh sách bài báo