Giới thiệu

image
  • ThS. Trịnh Ngọc Bon
  • Nghiên cứu viên
  • trinhngocbon85@gmail.com

Sách đã xuất bản

Kỹ thuật nhân trồng cây Sâm Lai Châu

Phạm Quang Tuyến, Nguyễn Quang Hưng, Trịnh Ngọc Bon

2021

Khuyến lâm

Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Bùi Kiều Hưng, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng

2018

Đa dạng sinh học

Đặc điểm lâm học các hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam

, Trần Cao Nguyên,Trần Hoàng Quý, Đỗ Thị Thanh Hà, Vũ Tiến Lâm, Cao Chí Khiêm, Phạm Quang Tuyến, Hoàng Thanh Sơn, Trần Hoàng Hóa, Phạm Văn Vinh, Nguyễn thị Thu Phương, Trịnh Ngọc Bon

2015

Rừng tự nhiên

Phục hồi-quản lý rừng bền phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

, Nguyễn Xuân Quát, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Lung, Triệu Văn Hùng, Tô Đình Mai, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Cao Nguyên, Huỳnh Văn Chung, Trần Hoàng Qúy, Trần Hoàng Hóa, Vũ Tiên Lâm, Cao Chí Kiêm, Cao Văn Lạng, Phạm Văn Vinh, Trịnh Ngọc Bon

2015

Quản lý rừng bền vững

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers