Giới thiệu

image
  • ThS. Ninh Việt Khương
  • Nghiên cứu viên
  • ninhvietkhuong@gmail.com
  • 0915020029; 0977020029

Sách đã xuất bản

Sổ tay Hướng dẫn phương pháp đánh giá rừng phục hồi cho bảo tồn

, Trần Lâm Đồng, Phùng Đình Trung, Ninh Việt Khương

2018

Rừng tự nhiên

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến

2014

Rừng trồng

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers