Giới thiệu

image
  • TS. Bùi Kiều Hưng
  • Giám đốc Trung tâm
  • buikieuhungfsiv@gmail.com
  • 0914634877

Sách đã xuất bản

Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai (Tập 2)

Trịnh Ngọc Bon, Hoàng Thanh Sơn, Phạm Quang Tuyến, Phạm Đình Sâm, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Lâm Đồng, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh

2019

Đa dạng sinh học

Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Bùi Kiều Hưng, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng

2018

Đa dạng sinh học

Danh sách bài báo