Giới thiệu

image
  • TS. Phạm Đình Sâm
  • Chủ nhiệm bộ môn
  • phambigsam@gmail.com
  • 0914.314.314

Sách đã xuất bản

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến

2014

Rừng trồng

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers