Giới thiệu

image
 • ThS. Hoàng Thanh Sơn
 • Phó trưởng bộ môn
 • hoangsonfsiv@gmail.com
 • +84945930360

PUBLICATION:

 1. TrinhNgoc Bon, Hoang Thanh Son, Nguyen Quang Hung, Pham Van Vinh, Pham Minh Toại (2017). Diospyros phuketensis (Ebennaceae): A newly recorded from Vietnam. Science Research Reporter, 82):107 -109.
 2. Hoang Thanh Son, Pham Minh Toai, Nguyen Van Thinh, Trinh Ngoc Bon (2016). Begonia liuyanii (Begoniaceae): A newly recorded from Vietnam. Science Research Reporter, 6(2): 96-98.
 3. Luong Van Dung, Hoang Thanh Son, Tran Ninh, Pham Huu Nhan (2016). Camellia quangcuongii (Theaceae), a New Species from Vietnam. The Journal of Japannese Botany, 91: 226-230.
 4. Shuichiro Tagane, Viet Hung Nguyen, Nguyen Van Ngoc, Hoang Thanh Son, Hironori Toyama, Chen-Jui Yang, Tetsukazu Yahara (2016). Homalium glandulosum (Salicaceae), a new species from Vu Quang National Park, North Central. PhytoKeys 58: 97–104. doi: 10.3897/phytokeys.58.6816
 5. Pham Thi Kim Thoa, Hoang Thanh Son, Ho Thi Thu Phuong, Nguyen Ngan Ha (2015). Medicinal plant diversity at Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Da Nang City. Journal of Science and Technology, University national University Hanoi. 31 (2S), p 268-273.
 6. Hoang Thanh Son, Trinh Ngoc Bon, Nguyen Quang Hung, Pham Van Vinh, Pham Quang Tuyen (2015). Arisaema lihengianum (Araceae): A newly recorded from Vietnam. Science Research Reporter, 5(2): 97-99.
 7. Hoang Thanh Son and Luong Van Dung (2014). Adinandra hongiaoensis (Theaceae), a New Species from Lam Dong, Vietnam. The Journal of Japanese Botany, Vol 89, No. 5, p 331-334.
 8. Hoang Thanh Son, Hoang Danh Trung, Tran Minh Hoi, Do Ngoc Dai (2014), Chemical composition of essential oils Royal carpentry wrong species (Zanthoxylum laetum Drake) in Nghe An, Vietnam Journal of forest science. Volume. 4: 3634- 3638.
 9. Hoang Thanh Son, Tran Minh Hoi, Do Ngoc Dai (2014), Chemical composition of essential oils Royal carpentry spiny species (Zanthoxylum myriacanthum Wall. Ex Hook.f.) in Nghe An, Journal of Science and Technology, University national University Hanoi. 30(6S-C), p 520-524
 10. Hoang Thanh Son, Pham Quang Tuyen, Trinh Ngoc Bon, Nguyen Hoang Nghia (2011). Medicinal plant diversity in the Muong Te District, Lai Chau Province. Vietnam Journal of forest science, Volume 3.

Sách đã xuất bản

Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng

2018

Rừng tự nhiên

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers