Giới thiệu

image
  • TS. Cao Chí Khiêm
  • Phó chánh văn phòng
  • caochikhiem@gmail.com
  • 0982478686

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp tháng vào 6/2005, tôi đã về công tác tại Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (FSIV) cho đến cuối năm 2012. Trong thời gian này, tôi đã hoàn thành khóa luận Thạc sỹ, chuyên ngành Lâm học cũng tại trường Đại học Lâm nghiệp vào tháng 12/2012. Từ năm 2013 tới nay, do quá trình nâng cấp đơn vị, tôi tiếp tục được làm việc tại Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS). Tháng 7/2017, để nâng cao trình độ phục vụ cho công tác nghiên cứu tốt hơn, tôi được Viện cử đi học NCS tại trường Đại học Kỹ thuật Dresden – CHLB Đức, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm 2020. Bản thân đã có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Lâm học; Sinh thái rừng nhiệt đới; Điều tra rừng tự nhiên, rừng trồng; và hiện nay đang cố gắng tiếp cận và học hỏi trong lĩnh vực Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, trong đó chú trọng tới những kỹ thuật được ứng dụng trong Đa dạng di truyền và phát sinh loài.

Danh sách bài báo