Giới thiệu

image
  • TS. Phạm Quang Tuyến
  • Phó chủ nhiệm bộ môn
  • tuyen.phamsir@gmail.com
  • +84 24 3752 5677

Lĩnh vực quan tâm bảo tồn, đa dạng sinh học và trồng rừng

Sách đã xuất bản

Sổ tay kỹ thuật trồng cây Macadamia tại tỉnh Lai Châu

, Đỗ Hữu Sơn, Phạm Quang Tuyến, Trần Thị Kim Hương, Nguyễn Văn Biển

2015

Khuyến lâm

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers