Giới thiệu

image
  • ThS. Phạm Tiến Dũng
  • Phó chủ nhiệm bộ môn
  • Phamtiendungvafs@gmail.com
  • 0975.430.146

Các hướng nghiên cứu chủ yếu

- Nghiên cứu công nghệ GIS và viễn thám trong điều tra quy hoạch rừng.

- Nghiên cứu điều tra quy hoạch và sản lượng rừng.

 - Nghiên cứu quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers