Giới thiệu

image
  • ThS. Phạm Tiến Dũng
  • Phó chủ nhiệm bộ môn
  • Phamtiendungvafs@gmail.com
  • 0975.430.146

- Tốt nghiệp Đại học năm 2011 và thạc sỹ năm 2014 tại trường Đại học Lâm nghiệp.

- Có trên 10 năm kinh nghiệm về điều tra quy hoạch rừng, quản lý rừng bền vững, định lượng các bon và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám vào công tác điều tra quy hoạch và quản lý rừng

- Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Nghiên cứu quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; Nghiên cứu công nghệ GIS và viễn thám trong điều tra quy hoạch rừng; Nghiên cứu định lượng các bon tích lũy, tín chỉ các bon; Nghiên cứu điều tra quy hoạch và sản lượng rừng.

 

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers